Toimintasuunnitelma

Säynätsalon Riento

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

 

TOIMINNAN PERUSTARKOITUS

Riento mahdollistaa toiminnallaan liikunnan monipuolisen harrastamisen

Säynätsalossa eri lajeissa sekä harraste- että kilpatasolla. Kun iän myötä siirrytään kilpailullisempaan toimintaan, Riento pyrkii järjestämään mahdollisuuksia alueen muiden seurojen kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi opiskelun ja koripallon harjoittelun yhteensovittamiseen pyrkivä JBA, tyttöjalkapallon JyPK sekä poikien jalkapalloon keskittyvä JJK, futsal-seura KaDy sekä alueen muut junioriseurat eri lajeissa.  Myös vanhemmille junioreille ja aikuisille annetaan mahdollisuus puhtaaseen harrastajatason liikuntaan.

Toiminta on jatkuvaa, luotettavaa ja kehittyvää.

TOIMINNAN ARVOPOHJA

Toimintaa suuntaavat perusarvot :

Demokraattisuus, seuran päätöksenteko on avointa ja kohtelee jäseniä   tasapuolisesti.

Yhteisöllisyys,  seuratyössä hyödynnetään toiminta-ympäristön omaleimaisuutta ja historiaa.

 Tasa-arvoisuus,  kaikilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua seuran toimintaan haluamallaan tavalla.

STRATEGISET TAVOITTEET VUOSILLE 2022-2023

Sisäliikuntamahdollisuuksien varmistaminen Lehtisaaren koulujen lakkauttamisen aiheuttamassa tilanteessa. Asiaa viedään eteenpäin yhdessä kaupungin ja alueen muiden seurojen kanssa.

Seuran 100-vuotisjuhliin (2022) valmistautuminen.

Harrastaja- sekä jäsenmäärän kasvu

Talouden tasapaino

Valmentajien ja vetäjien kouluttaminen

Toiminnan monipuolistaminen, lajien yhteistyö sekä yhteistyö muiden seurojen, päiväkotien ja koulujen kanssa

TOIMENPITEET TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI                              

Sisäliikuntamahdollisuuksien takaaminen

Yhteistyö kaupungin ja muiden seurojen kanssa

Edunvalvonta poliittisten päättäjien ja julkisuuden avulla, tarvittaessa.

Valmistautuminen 100-vuotisjuhlin

Toimikunnat valmistelevat juhlavuoden tapahtumia.

Juhlakirjaprojektin jatkaminen.

Haetaan juhlavuoden yhteistyökumppaneita resurssien varmistamiseksi.

Harrastajamäärän kasvu

Kerho- ja leiritoiminnan lisääminen

Nuorten vetäjien rekrytointi ja palkitseminen ja kannustaminen koulutukseen

Koulujen kerhotoiminta

Eri lajien (kori-, jalka- ja lentopallo sekä yleisurheilu) tarjoamat tutustumistapahtumat lapsille. Esimerkiksi koriskoulu on toiminut jo vuosia. Osallistutaan yhdessä muiden alueen koripalloseurojen kanssa Lauri Markkasen koripallokouluun.

Kokonaan uutena lajina seurassa on käynnistetty petankki, joka toimii kuntoliikunnan yhteydessä.

Arvioidaan uusien lajien ottamista seuran valikoimaan (e-urheilu, avantouinti jne), tämä edellyttää, että lajeihin löydetään aktiiviset vetäjät.

Panostetaan sosiaaliseen mediaan ja uusittuihin nettisivuihin markkinoinnissa.

Jäsenmäärän kasvu

Jäsenrekisterin ylläpito
Jäsenyyden markkinointi ja yhdistäminen toimintamaksuihin eri lajeissa

Talouden tasapaino

Yhteiset talkoot: Lasten hiihtokilpailut 3/2022, MM-ralli 8/2022, Riennon yleisurheilun mestaruuskisat 8/2022

Tehostetaan yhteistyökumppaneiden hankintaa tarjoamalla kumppaneille erilaisia vaihtoehtoja yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi junioritoiminnan yhteydessä

Talouden seuranta johtokunnassa vähintään kolmannesvuosittain

Valmentajien ja vetäjien kouluttaminen

Lajiliittojen ja TUL:n koulutustarjonnan tehokas hyödyntäminen

Seura osallistuu mahdollisuuksien mukaan koulutettavien kustannuksiin

Esimerkiksi koripallossa seura tarjoaa nuorille valmentajille koulutusmahdollisuuden, mikä mahdollistaa uusien valmentajien toimimisen myös muissa seuroissa. Kehitetään uusien menettelyjä valmennuksen laadun parantamiseksi, yhteistyössä muiden seurojen kanssa.

Toiminnan monipuolistaminen, lajien yhteistyö sekä yhteistyö päiväkotien ja koulujen kanssa

Uusien lajien ennakkoluuloton esittely, esimerkkeinä petankki, e-urheilu ja avantouinti
Kesäiset liikuntakoulut yleisurheilun pohjalta
Liikuntakerhojen järjestäminen koulujen iltapäivätoimintana

Korostetaan valmentajien, joukkueenjohtajien ja muiden aikuisten toimijoiden vastuuta lasten kasvattamisessa hyviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi