Seuran arvot

Demokraattisuus

Seuran päätöksenteko on avointa ja kohtelee jäseniä tasapuolisesti.

Yhteisöllisyys

Seuratyössä hyödynnetään toimintaympäristön omaleimaisuutta ja historiaa.

Tasa-arvoisuus

Kaikilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua seuran toimintaan haluamallaan tavalla.