Säyri ja GDPR

Säyrin tietosuojaseloste on nyt julkaistu. Selosteessa on selvitetty miten henkilötietoja käsitellään ja mihin käyttötarkoitukseen.
Joukkueenjohtajat keräävät suostumuslomakkeet jäseniltä kauden alkaessa, joko ilmoittautumisen yhteydessä tai joukkueen erikseen määrittelemänä ajankohtana.
Säyrin järjestämään toimintaan osallistumisen edellytyksenä on henkilötietojen käsittelyn hyväksyntä suostumuslomakkeella.
Tutustu selosteeseen http://www.saynatsalonriento.fi/tietosuoja-asetus-gdpr/
Samasta paikasta löydät myös suostumuslomakkeen henkilötietojen käsittelyä varten.