Säyri ja GDPR

Säyrin tietosuojaseloste

Selosteessa on selvitetty miten henkilötietoja käsitellään ja mihin käyttötarkoitukseen.
 
Joukkueenjohtajat keräävät suostumuslomakkeet jäseniltä kauden alkaessa, joko ilmoittautumisen yhteydessä tai joukkueen erikseen määrittelemänä ajankohtana. Säyrin järjestämään toimintaan osallistumisen edellytyksenä on henkilötietojen käsittelyn hyväksyntä suostumuslomakkeella.